Sognegården

Risskov sognegård er sted for mange af kirkens aktiviteter. Bygningerne er nyligt renoveret og udvidet i 2012. Sognegården er vært for møder, aktiviteter, foredrag og konfirmationsforberedelse. Her afholdes også koncerter, og der er skiftende kunstudstillinger. Sognegården kan desuden udlejes til foreninger i Risskov sogn og til mindesamvær.

Kontor for kirkegårdsleder og kordegn findes også i sognegården.

(foto: Mikkel Michelsen)

Sognegårdens historie

Sognegården var oprindelig stald og automobilgarage før 1934, dengang Risskov Kirke var en herskabsvilla. Bygningen blev senere præstebolig, som det er vist i dette billede fra 1970. Læs mere om kirkens historie her.

(kilde: www.danskebilleder.dk)