Menighedsrådsvalg 2020

Resultat af valgforsamlingerne 15. sept. og 6. okt. 2020

Ved den ordinære valgforsamlingen d. 15. sept. blev der fundet 8 medlemmer af de krævede 10 medlemmer af Risskov sogns menighedsråd. Ved den ekstraordinære valgforsamlingen blev der fundet yderlige to medlemmer således at menighedsrådet nu består af følgende:  

1.      Rie Bangsgaard Vestergaard    

2.      Mette von Arenstorff Vilstrup  (nyt medlem)

3.      Knud Moos     

4.      Ole Bjerre Horsholt     

5.      Hanne Julie Blegvad Teglhus   (nyt medlem)

6.      Bjarne Haubo Christensen       

7.      Anni Severinsen    

8.      Henrik Falkenskov   

9.      Marit Otto       (nyt medlem)

10.    Anne Marie Corydon Kragh Jensen  (nyt medlem)
 

 

Det nye menighedsråd har konstitueret sig på møde 11. november, og virker fra den 1. søndag i det nye kirkeår - dvs. d. 29. nov. 

Her finder du de 4 nye rådsmedlemmers præsentation 

Hvad laver et menighedsråd?