Hvad laver et menighedsråd?

Valgforsamling 15. sept. 2020

Valgforsamlingens resultat

1.       Rie Bangsgaard Vestergaard    

2.      Mette von Arenstorff Vilstrup 

3.      Knud Moos     

4.      Ole Bjerre Horsholt     

5.      Hanne Julie Blegvad Teglhus 

6.      Bjarne Haubo Christensen       

7.      Anni Severinsen    

8.      Henrik Falkenskov   

 

Ovenstående medlemmer er valgt, medmindre der indleveres alternative kandidatlister senest tirsdag den 13. oktober kl. 20.00. Kontakt kirkens kontor for information om, hvor en alternativ kandidatliste kan indleveres.

Bliver en alternativ kandidatliste indleveret, afholdes der afstemningsvalg i det pågældende sogn tirsdag den 17. november, kl. 09.00-20.00.

Sted for valgets afholdelse offentliggøres senere, hvis det bliver relevant.

Ekstraordinær valgforsamling 6. okt. kl. 19.00

Menighedsrådet skal bestå af 10 medlemmer og der mangler derfor 2 rådsmedlemmer, samt suppleanter.

Der indkaldes til ekstraordinær valgforsamling tirsdag 6. okt. kl. 19.00, hvor de to resterende medlemmer skal vælges, samt vælges suppleanter.