Menighedsrådsvalg 2020

2020 er der valg til menighedsrådet i folkekirken, men som alt andet i disse corona-tider, er der ændringer i mødedatoer mv.

 

Orienteringsmøde til menighedsrådsvalget - udskudt til 18. august

I anledning af valget til menighedsråd i efteråret 2020, var der planlagt et kombineret sognemøde og valgorienteringsmøde den 12. maj. Det blev udskudt til den 9. juni, og er nu igen udskudt til d. 18. august kl. 19.00.

Alle beboere i sognet er velkomne.

Menighedsrådet vil her orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, visioner m.m.

Hvordan skal menighedsrådet arbejde? Hvad er det vigtigt, at menighedsrådet arbejder med? - Stil op til menighedsrådet ved det kommende valg.

Mødet kan også bruges til at undersøge, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater eller suppleanter på efterårets valgforsamling.

En nu valgform til menighedsrådet er trådt i kraft pr. 1.1.2020. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på en valgforsamling, der vil finde sted den 15.sept.

Opstilling og valg af kandidater vil foregå på valgforsamlingen. Kandidater præsenteres, der er mulighed for spørgsmål og debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.


FOLKEKIRKEN ER EN GRÆSRODSORGANISATION
- Henrik Wigh-Poulsen, Biskop over Aarhus Stift

Hvad betyder forskelligheden for folkekirken? Hør Henrik Wigh-Poulsen fortælle om styrken ved menighedsrådsstrukturen i Grundtvigsk Forums nye afsnit om menighedsrådsvalget!

Eksternt link til Grundtvigsk Forum på Facebook

 

 

 

Hvad laver et menighedsråd

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet. Rådet er  sammensat af frivillige, som er valgt for en periode på fire år. Sammen med præsterne og kirkernes ansatte har de ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst. Menighedsrådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller også en central rolle ved ansættelsen af præster.  

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, hvor du ønsker at engagere dig. Næste valg til menighedsrådet er i 2020. Rådet mødes en gang om måneden. Ud over de faste menighedsrådsmøder kan rådets medlemmer være involveret i forskellige udvalg og aktiviteter, eller have særlige opgaver i kirken.