Udvalg ved Risskov Kirke

Følgende udvalg er nedsat af det nuværende menighedsråd:


Forretningsudvalget

Støtter formanden i forberedelse af menighedsrådets møder og hastesager. Udarbejder og forbereder dagsorden. Sikrer at love m.v. administereres korrekt. Støtter kontaktpersonen og har fokus på personalepolitik. Består af formand, næstformand, kontaktperson og fuldtidspræster.

 • Rie Vestergård (formand)
 • Knud Moos (næstformand og  kontaktperson)
 • Hanne Marie Houkjær
 • Susanne Kramer


Det stående udvalg

Fører tilsyn med bygninger og kirkegård, og udarbejder forslag til budget. Udvalget samarbejder med kirkeværgen. Derudover fremlægger udvalget større opgaver og anskaffelser for rådet. Kirkeværgen kan ikke vælges som medlem. Kasserer og kirkeværge kan indkaldes til møder.

 • Rie Vestergård
 • Ole Bjerre Horsholt
 • Anne-Grete Holm Jensen
 • Bjarne Haubo
 • Hanne Marie Houkjær


Sognegårdsudvalget

Udarbejder regelsæt for udlån af sognegård.

 • Anne-Grete Holm Jensen
 • Anni Severinsen


Kunstudvalget  - Nyt udvalg under opstart marts 2020 - se nærmere her
 

Udvælger og opsætter kunst i kirke og sognegård. Arrangerer også ferniseringer i forbindelse med bestemte udstillinger.