Menighedsrådet

Send sikker post til menighedsrådet her

Anne-Grete Holm Jensen

Ryvangs Allé 14
Tlf. 61 60 07 74
ag.holm@yahoo.dk

Anni Severinsen

Violvej 28
Tlf. 40 89 30 58
anni.severinsen@skolekom.dk

Bjarne Haubo Christensen

Vestre Strandallé 102
Tlf. 40 44 86 20
bjarne@haubo.dk

Henrik Falkenskov

Solbakken 1B
Tlf. 86 22 84 42

Knud Moos

Næstformand og kontaktperson
Skovparken 68
Tlf. 30 27 30 02
knudmoos@gmail.com

Luis F. Rodrigues Perillo

Åskrænten 10, 8250 Egå
Tlf. 27 62 83 77
luisperillo@hotmail.com

Ole Bjerre Horsholt

Kirkeværge
Ndr. Strandvej 21 B
Tlf. 20 94 64 15
olebjerreh@gmail.com

Rie Bangsgaard Vestergaard

Formand
Casper Møllers Vej 21
Tlf. 21 63 53 83
risskovmr@gmail.com

Susanne Rysgaard

Vestervang 39,2.-3923, 8000 Aarhus C
Tlf. 30 34 41 60
rysgaardsusanne@gmail.com

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet.

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Rie Bangsgaard Vestergaard

Kontaktperson for kirkens medarbejdere:
Knud Moos

Menighedsrådets møder
Rådets møder er offentlige og foregår normalt den 2. onsdag i hver måned kl. 18:45.

Læs seneste referat her. Tidligere referater i år ved mødedatoen.

Dagsorden findes på kirkekontoret mandagen inden næste møde. 

Datoer for møder i 2019:
9. januar,  møde 23
20. februar møde 24
13. marts, møde25
10. april, Aflyst    
  8. maj, møde 26
12. juni, møde 27                
14. august, møde 28
11. september, møde 29     
 9. oktober,  møde 30          
13. november, møde 31   
11. december,   

(Varighed: Kl. 18.45-21.30)

Referater 2017 og 2018