Menighedsrådets medlemmer i alfabetisk rækkefølge:

 

Send sikker post til menighedsrådet her

 

 

Anne-Grete Holm Jensen

Ryvangs Allé 14
Tlf. 61 60 07 74
ag.holm@yahoo.dk

Anni Severinsen

Violvej 28
Tlf. 40 89 30 58
anni.severinsen@skolekom.dk

Bjarne Haubo Christensen

Vestre Strandallé 102
Tlf. 40 44 86 20
bjarne@haubo.dk

Henrik Falkenskov

Solbakken 1B
Tlf. 86 22 84 42

Knud Moos

Næstformand og kontaktperson
Skovparken 68
Tlf. 30 27 30 02
knudmoos@gmail.com

Luis F. Rodrigues Perillo

Åskrænten 10, 8250 Egå
Tlf. 27 62 83 77
luisperillo@hotmail.com

Ole Bjerre Horsholt

Kirkeværge
Ndr. Strandvej 21 B
Tlf. 20 94 64 15
olebjerreh@gmail.com

Rie Bangsgaard Vestergaard

Formand
Casper Møllers Vej 21
Tlf. 21 63 53 83
risskovmr@gmail.com

Susanne Rysgaard

Vestervang 39,2.-3923, 8000 Aarhus C
Tlf. 30 34 41 60
rysgaardsusanne@gmail.com

2020 er der valg til menighedsrådet.

Nærmere information her 

 

 

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet.

Formand: Rie Bangsgaard Vestergaard

Kontaktperson for kirkens medarbejdere: Knud Moos

Menighedsrådets udvalg

 

Menighedsrådet afholder møde hver måned; de er offentlige og foregår normalt den 2. onsdag  kl. 18:45.    

Dagsorden findes på kirkekontoret mandagen inden næste møde. 

Læs seneste referat her, fra 7. oktober.  

Referater 2018 og 2019

 

Folkekirken.dk kan læses mere om menighedsrådets forvaltning og organisation

Mødedatoer 2020

29. januar,  referat
11. marts,  referat
15. april,    aflyst
 6. maj,     aflyst
27. maj, (ekstra møde) referat
10. juni, referat
12. august, referat
9. september, referat
7. oktober, referat
11. november,
9. december, 

(Varighed: Kl. 18.45-21.30)