Menighedsrådets medlemmer i alfabetisk rækkefølge:

 

 

Anne Marie Corydon Kragh Jensen

Sejrs Allé 11, 8240 Risskov
Tlf. 40 28 33 36
annekragh@mail.dk

Anni Severinsen

Violvej 28
Tlf. 40 89 30 58
anni.severinsen@skolekom.dk

Bjarne Haubo Christensen

Vestre Strandallé 102
Tlf. 40 44 86 20
bjarne@haubo.dk

Hanne Julie Blegvad Teglhus

Skolevangs Allé 54, 8240 Risskov
Tlf. 40 59 46 23
hanneteglhus@gmail.com

Henrik Falkenskov

Solbakken 1B
Tlf. 86 22 84 42

Knud Moos

Næstformand og kontaktperson
Skovparken 68
Tlf. 30 27 30 02
knudmoos@gmail.com

Marit Otto

Pilevej 7 A, 8240 Risskov 
Tlf. 26 36 49 96
marit.otto@dadlnet.dk

Mette von Arenstorff Vilstrup

Vestre Skovvej 6 E, 8240 Risskov
Tlf. 53 17 69 23
mva.vilstrup@gmail.com

Ole Bjerre Horsholt

Kirkeværge
Ndr. Strandvej 21 B
Tlf. 20 94 64 15
olebjerreh@gmail.com

Rie Bangsgaard Vestergaard

Formand
Casper Møllers Vej 21
Tlf. 21 63 53 83
risskovmr@gmail.com

Tryk på linket og find mere om valget 2020, samt en præsentation af de 4 nye rådsmedlemmer.

En stor tak for indsatsen skal lyde til de 3 afgående medlemmer: Anne-Grete Holm Jensen, Louis Perillio og Susanne Rysgaard

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet.

Formand: Rie Bangsgaard Vestergaard

Kontaktperson for medarbejdere: Knud Moos

Kirkeværge: Ole Bjerre Horsholt

Menighedsrådets udvalg

Email til menighedesrådet: 8124@sogn.dk

Send sikker post til menighedsrådet her 

Menighedsrådet afholder møde hver måned; de er offentlige og foregår normalt den 2. onsdag  kl. 18:45.    

Dagsorden findes på kirkekontoret mandagen inden næste møde. 

Læs seneste referat her, fra 11. november.  

Mødedatoer 2020

29. januar,  referat
11. marts,  referat
15. april,    aflyst
 6. maj,     aflyst
27. maj, (ekstra møde) referat
10. juni, referat
12. august, referat
9. september, referat
7. oktober, referat
11. november, referat
11. november, konstituerende mødereferat
9. december, aflyst

(Varighed: Kl. 18.45-21.30)

 

Referater 2018 og 2019

 

Folkekirken.dk kan læses mere om menighedsrådets forvaltning og organisation