Menighedsrådet

Anne-Grete Holm Jensen

Ryvangs Allé 14
Tlf. 61 60 07 74
ag.holm@yahoo.dk

Anni Severinsen

Violvej 28
Tlf. 40 89 30 58
anni.severinsen@skolekom.dk

Bjarne Haubo Christensen

Vestre Strandallé 102
Tlf. 40 44 86 20
bjarne@haubo.dk

Henrik Falkenskov

Solbakken 1B
Tlf. 86 22 84 42

Knud Moos

Næstformand og kontaktperson
Skovparken 68
Tlf. 30 27 30 02
knudmoos@gmail.com

Luis F. Rodrigues Perillo

Åskrænten 10, 8250 Egå
Tlf. 27 62 83 77
luisperillo@hotmail.com

Ole Bjerre Horsholt

Kirkeværge
Ndr. Strandvej 21 B
Tlf. 20 94 64 15
olebjerreh@gmail.com

Rie Bangsgaard Vestergaard

Formand
Casper Møllers Vej 21
Tlf. 21 63 53 83
risskovmr@gmail.com

Susanne Rysgaard

Vestervang 39,2.-3923, 8000 Aarhus C
Tlf. 30 34 41 60
rysgaardsusanne@gmail.com

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet.

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Rie Bangsgaard Vestergaard

Kontaktperson for kirkens medarbejdere:
Knud Moos

Menighedsrådets møder
Rådets møder er offentlige og foregår normalt den 2. onsdag i hver måned kl. 18:45.

Læs seneste referat her.

Dagsorden findes på kirkekontoret mandagen inden næste møde. 

Datoer for møder i 2019:
9. januar,  møde 23
20. februar møde 24
13. marts, møde25
10. april, Aflyst    
  8. maj, møde 26
12. juni,                 
14. august,
11. september,      
 9. oktober,            
13. november,     
11. december,   

(Varighed: Kl. 18.45-22.00)

Referater 2017 og 2018