Kirkens historie

I begyndelsen af 1900-tallet blev der flere gange taget initiativ til at oprette et selvstændigt kirkesogn i Risskov, idet befolkningstilvæksten i Krattet og på Vejlby Fed omkring århundredskiftet og i årene derefter var taget kraftigt til. Psykiatrisk Hospital havde siden 1857 haft sin egen kirke, men den fungerede kun som kirke for hospitalets patienter og personale. Beboerne i Risskov søgte til kirken i Vejlby eller til kirker i Århus midtby, så behovet for en ny kirke i området var åbenbart.
Risskov Kirke blev indviet 1. søndag i advent 1934. Men først i 1940 skilte området omkring kirken sig ud fra Vejlby og blev et selvstændigt sogn. Oprettelsen af det tredje sogn i den gamle Vejlby - Risskov Kommune, Ellevang sogn, i 1974 fik ingen indflydelse på de grænser, som var lagt for Risskov Kirke i 1940
I dag har Risskov sogn ca. 7300 indbyggere, og området må betragtes som næsten fuldt udbygget.

Risskov Kirke har en kort, men særpræget historie. Oprindelig blev kirkebygninmgen opført som en stor, herskabelig rødstensvilla for chokoladefabrikant Frits Clausen og frue. I 1922 blev det store hus bygget på en bakketop med herlig udsigt over Århus Bugt, Mols Bjerge og Riis Skov. Arkitekt var W. Puck, og herskabsvillaen indeholdt ca. 40 værelser med plads til alle tjenestefolkene : stuepiger, karle, kokkepiger m.fl. Centrum i huset var en kæmpestor hall, som blev udstyret med svære egtetræspaneler, og udenom huset blev der anlagt en stor park.


Frits Clausen døde 1927, og i 1933 afgik også hans enke ved døden. På det tidspunkt var en ny kirkekomité netop blevet dannet i Risskov. Fru Marie Clausen havde inden sin død givet udtryk for, at hun ønskede at skænke villaen til den forestående kirkesag i området. Hendes arvinger opfyldte dette ønske, samtidig med at de skænkede betydelige beløb til ombygning og indretning af villaen til kirke. Arkitekt ved ombygningen var Aksel Skov.

Den tidligere hall og den store spisestue med overliggende lokaler kom til at danne det egentlige kirkerum. Den tidligere hovedindgang mod øst blev tilmuret, mens den gamle sideindgang mod nord bevaredes. Mod vest blev der bygget våbenhus og ny hovedindgang. Det tidligere herreværelse og et par dagligstuer blev lagt til kirkerummet som sideskibe. Kirkens bjælkeloft er det originale fra villaen.

I 1968 blev kirken udvidet med det nuværende kor. Tanken var at give kirken korsform og fremhæve alterpartiet ved at hæve koret et par trin over det øvrige kirkerum. Kirkens særlige præg af stue blev bibeholdt efter ombygningen, understreget af egetræspaneler og parketgulv. Egetræspanelerne og de brune kirkebænke var dog samtidig med til at gøre kirken mørk og tung.

Et enigt menighedsråd besluttede derfor i midten af 1990´erne at iværksætte en omfattende renovering af kirkerummet. Den bygningsmæssige opgave blev overdraget til arkitekt Hans Knudsen, Sahls Tegnestue, Århus, medens den kunstneriske udsmykning af den nye døbefont og kirkebænkene blev lagt i hænderne på kunstneren Tchai Munch. Samarbejdet mellem arkitekt, kunstner, menighedsråd, præster og medarbejdere forløb gnidningsfrit og konstruktivt, og der er i sognet en meget stor glæde og begejstring over det færdige resultat.

"Lysets engel er kommet til Risskov Kirke" skrev en journalist begejstret efter et besøg i den nyrestaurerede kirke. "Vi er gået efter at skabe et poetisk kirkerum" sagde kirkens arkitekt - og det er lykkedes. Den mørke, stueagtige atmosfære er forvandlet til et enkelt, lyst, venligt og meget smukt rum med hvide vægge og gulv, kirkebænke, prædikestol og døbefont i lyst asketræ.

Den restaurerede Risskov Kirke blev genindviet af biskop Kjeld Holm ved en festgudstjeneste den 10. oktober 1999

Se historiske billeder

Se flere historiske billeder i billedgalleriet.

Vil du se min smukke kirke?

Se TV2 Østjyllands dokumentar om Risskov Kirke, der blev sendt den 20. oktober 2014.

'Risskov Kirke - en mosaik i tid og rum'

I anledning af Risskov Kirkes 75 års jubilæum i 2009 blev der udgivet en rigt illustreret bog på 144 sider med 23 forskellige bidrag, som koster 100 kr.

Henvendelse til kirkekontoret
Tlf: 86 17 99 33
E-mail: risskov.sogn@km.dk