Kirkegården

Risskov kirkegård er en smuk og varieret kirkegård med mange forskellige typer af gravsteder, i et vekslende terræn med forskellige formsprog. Det er et sted til reflektion og eftertanke.

Kirkegården er opdelt i to forskellige afsnit, det vestlige afsnit øverst på bakken, og det østlige afsnit nedenfor kirken.

Valg af gravsted

Som udgangspunkt hører man til kirkegården i det sogn, man bor. Særligt for Risskov kirkegård gælder det, at de der bor i Ellevang, Skelager, Vejlby sogne også har ret til begravelse / bisættelse på Risskov Kirkegård.

Man kan undersøge om man kan begraves andetsteds ved at kontakte kirkegården dét sted, man ønsker begravelsen.

I forbindelse med valg af gravsted er det altid en god idé at have talt med jeres nærmeste om man ønsker kremation (brænding) eller kirkebegravelse. Derudover skal man overveje, om det skal være et gravsted med hæk, et gravsted i græsplæne med pladesten, fællesgrav uden markering eller en anden form for gravsted.

Ring til kirkegårdslederen og aftal en tid til rundvisning, hvor I kan se på mulighederne og få svar på spørgsmål. I kan også få vejledning hos gartnerne. Se også kirkegårdsvedtægter.

Risskov kirkegårds vestlige afsnit

Kirkegårdens vestlige afsnit ligger placeret opad bakken fra kirken og er den ældste del af kirkegården, der blev anlagt sammen med kirkens begyndelse. En smuk allé skærer gennem afsnittet, med et stort hvidt marmorkors for enden. Kapellet findes også i denne del af kirkegården.

Det store marmor kors i den sydlige ende af kirkegården væltede i foråret 2016. Et nyt kors blev sat op, se billeder her.

Kirkegårdens østlige afsnit

Kirkegårdens østlige afsnit ned med Rolighedsvej indeholder urnegravsteder. Området blev udvidet i forbindelse med udvidelse af kirkens jord omkring 1968, og er dermed kirkens nyere afsnit. Her findes varierede, smukke gravsteder blandet med beplantning og skulpturkunst