Konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse.

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”. Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.

Læs mere om konfirmation på www.folkekirke.dk 

Det tilstræbes at have konfirmationsdatoer på plads 2 år frem, med ret til forbehold for ændringer.  

- Siden sidst opdateret: 10. maj 2019

 

 

Konfirmation Forår 2020

Risskov Skole

7A: Konfirmeres i Risskov Kirke fredag 8. maj 2020 kl.  9.30 v. Susanne Kramer Madsen
7B: Konfirmeres i Risskov Kirke fredag 8. maj 2020 kl. 11.30 v. Hanne Marie Houkjær 
7C: Konfirmeres i Risskov Kirke lørdag 9. maj 2020 kl. 10.00 v. Karen Margrethe Trolle Viholm

Strandskolen

Opdatering 21. juni 2018:
Som følge af klassesammenlægning på årgangen, ser fordelingen af klasser og datoer således ud:

7.Z: Konfirmeres i  Risskov Kirke lørdag 2. maj 2020 kl. 9.30 v. Hanne Marie Houkjær
7 X: Konfirmeres i Risskov Kirke søndag 3. maj 2020 kl. 10.00 v. Susanne Kramer Madsen
7 Y: Konfirmeres i Ellevang Kirke søndag 3. maj 2020

 

 

Konfirmation Forår 2021

Risskov Skole

7A: Konfirmeres i Risskov Kirke fredag 30. april 2021 kl. 
7B: Konfirmeres i Risskov Kirke fredag 30. april 2021 kl. 

7C: Konfirmeres i Risskov Kirke lørdag 1. maj 2021 kl. 
7D: Konfirmeres i Risskov Kirke lørdag 1. maj 2021 kl. 

 

Strandskolen

7A/X: Konfirmeres i Risskov Kirke lørdag d. 24. april 2021 kl.
7B/Y: Konfirmeres i Risskov Kirke lørdag d. 24. april 2021 kl. 

7C/Z: Konfirmeres i Ellevang Kirke

 

- klokkeslæt indsættes senere

Konfirmation Forår 2022

Strandskolen

7B/Y: Konfirmeres i  Risskov Kirke lørdag 7. maj 2022 kl. 
7C/Z: Konfirmeres i Risskov Kirke  lørdag 7. maj 2022 kl. 

7A/X: Konfirmeres i Ellevang Kirke 

Risskov Skole 

Datoer kendes endnu ikke. Annonceres senest 1. maj 2020

---

Hanne Marie Houkjær og Susanne Kramer Madsen