Fødsel

Registrering af nyfødt anmeldes af jordemoderen. 

Er I ugifte, og ønsker I fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage aflevere en "Omsorgs- og ansvarserklæring" til kirkekontoret. Erklæringen indsendes med digital signatur via www.borger.dk

I kan læse nærmere på www.personregistrering.dk

Klik her for information om dåb og navngivning.