Retræter og pilgrimsvandringer

Lørdag 15. juni 2019 kl. 09.30: Retrætedag v. Elisabeth Lidell 

Bibelmeditationer i sognegård 9.30-16.00

’Man må øve sig for at kunne vandre mod Gud’. Sådan udtrykte mystikeren Ignatius af Loyola (1491-1556) sig. Alle kan finde vej til Gud, men man kan have brug for hjælp. Derfor: velkommen til Bibelmeditation på denne sommerdag, hvor vi slår følge med hinanden. Metoden kaldes ”lectio divina” og er klostrenes ældgamle måde at læse Bibelen på ”med bønnens blik”, hvor stilhed spiller en vigtig rolle. Medbring Bibel og en notesbog som ’åndelig dagbog’.
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell leder dagen. Tag madpakke med. 12 deltagere.

Tilmelding: elisabeth@lidell.dk

Dagens program: 

Kl. 9.30 Kaffe og introduktion

Kl. 10 Bibelmeditation I

Kl. 11.30 vandring i stilhed

Kl. 12.30 frokost

Kl. 13 Bibelmeditation II

Kl. 14.30 Kaffe

Kl. 15 vandring i stilhed

Kl. 16 Meditativ afslutning i kirken

Om retræter og pilgrimsvandringer

Siden årtusindskiftet har Elisabeth Lidell arbejdet på at udvikle pilgrimsvandring som en meningsfuld trospraksis i folkekirken. Det er et pionerarbejde, som glædeligvis har spredt sig i hele landet. I 2006-08 tog hun ulønnet orlov for at arbejde som pilgrimspræst, og i 2009 sagde hun sin sognepræstestilling i Risskov op for at blive ansat som pilgrimspræst i Århus Stift.

Det betyder, at sognene kan trække på hende i forbindelse med undervisning og inspiration om pilgrimsvandringens teologi og praksis. Det kan f.eks. være i form af tilrettelæggelse og gennemførelse af pilgrimsgudstjenester samt pilgrimsvandringer med menighederne, inkl. konfirmander.