Hjemmealtergang

Præsterne kommer meget gerne på besøg i sognet. Det gælder ikke mindst hos mennesker, der er syge, eller som på grund af alder eller svækkkelse ikke kan komme ud. Vi besøger også gerne mennesker fra sognet, som er indlagt på sygehus.

Hvis nogen har kendskab til personer, som er på sygehus eller ligger syge i hjemmet, og som gerne vil have besøg af præsten, opfordres de til at henvede sig til en af præsterne. Præsterne kan ikke vide alt, men de kan få det at vide.

Det samme gælder, hvis nogen fra sognet ønsker en lille gudstjeneste med altergang i hjemmet. Det er ikke til ulejlighed. Det er en en del af præsternes arbejde.