Du er her: 

Genåbningstid

 

 

Retningslinjer for adgang til sognegård og kirke:

Sognegård er fortsat lukket. Menighedsrådet har besluttet at forlænge lukningen indtil videre til 8. august, eller indtil der kommer nye retningslinjer.

Kirkekontor og kirkegårdskontor kan træffes på epost eller ved telefonisk henvendelse i alm. åbningstid. Se nærmere her

Alle møder i sognet er aflyst. Det gælder også alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirke og sognegård. 

Konfirmationsforberedelse er fortsat aflyst.

Fra 2. juni står kirken åben for  personlig andagt i tidsrummet mandag til torsdag kl 12-14. Indgang til kirken sker via sidedøren på nordsiden ( over for sognegården)     

 

 

Retningslinjer for kirkelige handlinger

Efter vejledning fra biskopperne i Danmark gælder følgende vedr. kirkelige handlinger: 

Dåbshandlinger og vielser gennemføres under særlige forhold og med højst 50 deltagere. 

Bisættelser og begravelser gennemføres med følgende begrænsning;  højst 50 deltagere. De pårørende skal sidde spredt. 

Ved alle kirkelige handlinger uddeles specialtrykte salmeark.

 

Hjemmealtergang gennemføres under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge.

Her kan du få mere et vide om Risskov kirkes faste gudstjenester  

Med venlig hilsen præsterne ved Risskov Kirke og menighedsrådet

Opdateret 17. juli