Du er her: 

Risskov kirkes retningslinjer for gudstjenester

 
Vi er glade for at kirken igen er åben og håber på forståelse for de nye vilkår, samt at vi alle i fællesskab kan sikre os selv og hinanden bedst muligt ved at overholde gældende afstandskrav og hygiejneregler.

 

Gudstjenesterne er kl. 10.00. Tilmelding er ikke nødvendigt

Vi har valgt at holde gudstjeneste med sang, og det giver plads til 60 personer i kirken.

Nadver indgår igen i gudstjenesterne fra den 5. juli.

Dåb indgår ikke i gudstjenesterne, men afholdes i særlige dåbsgudstjenester der afholdes kl. 11.30 om søndagen.  

 

 

Retningslinjer for adgang til sognegård og kirke:

Menighedsrådet har besluttet at åbne sognegård/kirke for visse brugergrupper fra 2. sept.
Disse har fået direkte besked. Retningslinjer for færden i sognegården finder du her 

Udlejning af lokaler til enkeltstående begivenheder som f.eks. mindesamvær, generalforsamlinger m.fl. er desværre fortsat ikke muligt, idet vi bl.a. ikke kan sikre afstands- og rengøringskrav. 

 

Kirkekontor og kirkegårdskontor kan træffes på epost eller ved telefonisk henvendelse i alm. åbningstid. Se nærmere her


Til dagligt står kirken åben for  personlig andagt i tidsrummet mandag til torsdag kl 12-14. 

Menighedsrådet d. 19. maj 2020

Ændret/Opdateret 28. august

 

 

Retningslinjer for kirkelige handlinger

Efter vejledning fra biskopperne i Danmark gælder følgende vedr. kirkelige handlinger: 

Dåbshandlinger og vielser gennemføres under særlige forhold og med højst 60 deltagere. 

Bisættelser og begravelser gennemføres med følgende begrænsning;  højst 60 deltagere. De pårørende skal sidde spredt. 

Ved alle kirkelige handlinger uddeles specialtrykte salmeark.
 

Hjemmealtergang gennemføres under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anvisninger om, hvordan man omgås hinanden og særligt risikogrupper og syge.

 

Med venlig hilsen præsterne ved Risskov Kirke og menighedsrådet