SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN

Om Risskov Samtale Salon - en mulighed for dig, der er optaget og udfordret af eksistens, tro og tvivl.

 

Til september starter en ny sæson af Risskov Samtale Salon (RSS).

Igennem undersøgende samtaler vil vi kredse om temaet:

 

Eksistensoplysning på grundlag af klassisk bibelske fortællinger

 

Enhver, som fx læser eventyr og romaner, eller ser film er ikke i tvivl om, at her møder man forskellige udlægninger og tolkninger af grundlæggende fællesmenneskelige vilkår og problemstillinger.

Således også med religion. Religion er livstydninger. I religiøse fortællinger, ritualer og symboler har mennesker forsøgt at komme til rette med og forstå nogle af tilværelsens væsentlige livsspørgsmål og grundlæggende problem-stillinger.

Ud fra læsning af udvalgte og kendte bibelske fortællinger vil vi lade os inspirere og udfordre med henblik på at drøfte og undersøge afgørende eksistentielle spørgsmål og udfordringer.

Ideen med RSS er at skabe et mødested og et frirum, hvor vi igennem den åbne og undersøgende samtale forsøger at hjælpe hinanden til to ting. Vi vil øve os i at indgå i en fælles samtale. Og vi forsøger at hjælpe hinanden til at blive (bare en smule) klogere på nogle af de grundlæggende eksistensvilkår og -spørgsmål. Store spørgsmål, som der i en hektisk dagligdag ikke altid bliver tid og plads til at drøfte - og som der heller ikke findes endegyldige svar på. Derfor er det nogen gange vigtigere at stille undrende og igangsættende spørgsmål end at nå frem til færdige og hurtige svar.

Der er ingen særlige forventninger til deltagerne - andet end at man er optaget af at indgå i en drøftelse og dialog med andre omkring grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

RSS forløber fra september til april og finder sted kl. 19-21 den sidste torsdag i hver måned. Det forventes, at man deltager i hele forløbet. Der er begrænset deltagerantal - af hensyn til at skabe trygge og fortrolige rammer, og for at sikre kontinuitet fra møde til møde.

 

Der er introduktionsmøde torsdag den 19.september kl 19.

RSS ledes af Knud Moos, medlem af menighedsrådet og seminarielærer i filosofi, religion og etik.

Tilmeldingsfristen er den 13.september – send en mail til knudmoos@gmail.com