Risskov Samtale Salon

SAMTALE FREMMER FORSTÅELSEN

Om Risskov Samtale Salon - en mulighed for dig, der er optaget og udfordret af eksistens, tro og tvivl.

I efteråret 2018 startede et nyt initiativ i Risskov – med titlen Risskov Samtale Salon (RSS).

Ideen med RSS er at skabe et mødested og et frirum, hvor vi igennem den åbne og undersøgende samtale forsøger at hjælpe hinanden til at blive klogere på nogle af de grundlæggende vilkår og spørgsmål i tilværelsen. Store spørgsmål, som der i en hektisk dagligdag ikke altid bliver tid og plads til at drøfte, - og som der heller ikke findes endegyldige svar på. Derfor er det nogle gange vigtigere at stille undrende og igangsættende spørgsmål end at nå frem til færdige og hurtige svar.
Hvert mødested tager udgangspunkt i et særligt eksistentielt grundtema, som belyses igennem små oplæg, tekster og frem for alt deltagernes egne erfaringer og overvejelser. Temaerne kunne være glæde, sorg, tro, tvivl, tilfældighed, tillid, misundelse, bitterhed, livsmod.

Der er ingen særlige forventninger til deltagerne- andet end at man er optaget af at indgå i en drøftelse og dialog med andre omkring grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

RSS forløber fra september til maj og finder sted kl. 19-21 den sidste torsdag i hver måned. Det forventes, at man deltager i hele forløbet. Der er begrænset deltagerantal - af hensyn til at skabe trygge og fortrolige rammer, og for at sikre kontinuitet fra møde til møde.

Der er introduktionsmøde torsdag den 19.september 2019 kl. 19.00 i Sognegården

RSS ledes af Knud Moos, medlem af menighedsrådet og seminarielærer i filosofi, religion og etik.

Tilmeldingsfristen er den 13.september – send en mail til knudmoos@gmail.com

Knud Moos