Basarkredsen

MANGE, MANGE TAK FOR HJÆLPEN

Julebasaren I Risskov Sognegård d. 23/11-2019 blev en god basarddag med mange gæster, og et flot overskud på omkring 50.000 kr. som vil blive fordelt til mennesker i nød i Syrien (via Danmission) og i Århus (via Kirkens Korshær) samt til det frivillige børne- og ungearbejde i sognet (via FDF/De Grønne piger)

Vi glæder os over resultatet og sender en stor tak til alle jer, der støtter os, og som gennem jeres hjælp gør dette muligt sammen med de mange frivillige kræfter.

Vi vender tilbage lørdag den 21. november, og håber på støtte til Basar 2020  
 
På basarkredsens vegne 

Rie Vestergaard

 

 

Risskov Kirkes Basarkreds består af en række kvinder, der jævnligt mødes og både hygger sig, synger sammen, hører en fortælling, drikker kaffe og te - og fremstiller smukt håndarbejde til salg ved Risskov Kirkes årlige basar. Overskuddet går til humanitært arbejde.

Basarkredsen fungerer som et dejligt mødested, hvor deltagerne har det godt sammen socialt, og en gang om året tager gruppen desuden på sommer-studietur.

Alle er meget velkomne til at kigge ned og se, om det er noget for dem. Eller de er velkomne til at ringe til en af gruppens to kontaktpersoner.

Basarkredsen mødes udvalgte torsdage fra kl. 14.30 til 16, dog ikke i sommerperioden.