Salmedans og rytmehans hold II: 3-5 år

I kirkerummet skal vi udforske vores stemmer, bruge den sammen med vores kroppe og mærke de sanser som vækkes i musikkens univers.

Sange, lege, rim og remser fra den danske børnesangskat vil sammen med kernesalmer og årstidssalmer på dette hold danne grundlag for undervisningen. Musik, fantasi, leg og godt samvær er i centrum, og her er muligheden for en tæt stund sammen med sit barn – legen kan fortsætte, når man kommer hjem.

Begrebsverdenen har udvidet sig lidt mere, og vi kan lade fantasien tage os omkring og også tale lidt mere om forskellige ting, vi leger, gør eller synger om, og en spændende fortælling kan kobles på en salme eller aktivitet. Puls, rytme og melodi – nogle af musikkens grundelementer – vil blive berørt.

OBS: Har man flere børn i alderen 1-5 år, kan man vælge at gå alle på enten Salmedans & Rytmehans hold I: 1-3 år eller hold II: 3-5 år (denne side). Undervisningen tilrettelægges primært efter de alderstrin, holdet er stilet imod, men der står intet til hinder for, at man er flere af sted med forskellige alder.

Der er to årlige forløb med Salmedans & Rytmehans i Risskov Kirke; et efterår og et forår. 

Forløbet ledes af Marie Juncher:

Jeg er 29 år gammel og uddannet bachelor i musik fra Det Jyske Musikkonservatorium, hvor jeg har specialiseret mig i rytmisk sang og SDS. SDS står for 'sang, spil og bevægelse', så mine kæpheste, næsten uanset hvem jeg har med at gøre, er i de tre søjler

Efterår 2019

Sidste gang er den 18. november.

Forår 2020

  • Forløb: mandage kl. 16:15-17:00
  • Første gang Mandag 13. januar 2020
  • Vi mødes i 12 uger - Til og med d. 6. april (Vinterferie u. 7) 
  • Tilmelding: Åben
  • Pris 200 kr.
  • Beløbet bedes indbetalt på konto: 6192-0012984073. I modtagerfeltet bedes anført: ”B2 -” samt den tilmeldte voksnes fornavn samt tilmeldte babys fødselsdato
  • Der er optagelse til de 10 første, der melder sig til
  • HER kan du tilmelde dig