Børne- og ungdomskor

Risskov Kirke skal i efteråret 2019 have ansat en ny organist. 

For øjeblikket kendes derfor ikke de fremtidige rammer for børne- og ungdomskor.

 

 

2018: Tidligere korleder Britt Trusbak instruerer børne- og ungdomskoret
2018: Børne- og ungdomskoret ved en optræden i Psykiatrisk Hospitals Kirke