Højskoleeftermiddage

Kontaktperson:

Karen Lund

Tlf 86179849 / 61673711

bergholtlund@gmail.com

 

 

Højskoleeftermiddage foregår i sognegården. Der er gratis adgang, og midtvejs i dagens foredrag serveres kaffe/te/brød til 20 kr.

Det foregår oftest tirsdage kl. 14.30 - ca. 16.15.


Tirsdag 5. marts 2019 kl. 14.30: Højskoleeftermiddag - v. Kees van Kooten Niekerk
"Naturvidenskabernes og teologiens stærke sider og begrænsninger "
Foredraget forsøger at bestemme betingelserne for naturvidenskaberne. Naturvidenskabernes styrke ligger i den empiriske efterprøvning af hypoteser og teorier, hvilket har ført til en dybtgående indsigt i verdens beskaffenhed.
Naturvidenskaberne har dog en grænse i, at eksistentielle spørgsmål
om etik og livets mening falder udenfor deres kompetence. Teologi forstås her
som kritisk refleksion over kristendommens lære og livsform. Fordi teologiens
bud på livets mening inkluderer en forståelse af mennesket og verden, har den en berøringsflade med naturvidenskaberne.
Kees van Kooten Niekerk er lektor emeritus i etik og religionsfilosofi ved det
daværende Teologiske Fakultet i Aarhus; har især beskæftiget sig med K.E.
Løgstrups etik, bioetik og forholdet mellem teologi og naturvidenskab.


Tidligere højskoleeftermiddage inkluderer en lang række fortællere, der har fortalt om teologi, kærlighed og andre aktuelle emner:

Gudmund Rask Pedersen 

"Luthertanker i nyere nordisk litteratur"

Mar..2017
Jørn Lund

Sprogforsker og formand for Dansk Sprognævn Jørn Lund fortæller om det danske sprog

Okt.2016

Jens Andersen

 Om sin Astrid Lindgren-biografi, ”Denne dag, et liv”.  Apr.2016

Ole Hartling

  Om patientens selvbestemmelsesret og aktiv dødshjælp ved tidligere formand for etisk råd. Feb.2015

Søren Ryge

 "Fortællinger" . Om landskaber, haver og om de mennesker som lever der.

Sep.2014

Jesper Theigaard

Meteorolog og forfatter Jesper Theilgaard holder et højaktuelt foredrag om klimaet og klimaændringerne.

Feb.2014