Udvalg ved Risskov Kirke

Udvalgene ved Risskov kirke varetager de konkrete opgaver med kommunikation, aktiviteter, musik, kunst, økonomi og meget andet.

De er nedsat af det nuværende menighedsråd i november 2012.

Følgende udvalg er nedsat af det nuværende menighedsråd:

Forretningsudvalget

Støtter formanden i forberedelse af menighedsrådets møder og hastesager. Udarbejder og forbereder dagsorden. Sikrer at love m.v. administereres korrekt. Støtter kontaktpersonen og har fokus på personalepolitik. Består af formand, næstformand, kontaktperson og fuldtidspræster.

 • Rie Vestergård (formand)
 • Anne-Grete Holm Jensen
 • Bjarne Haubo
 • Hanne Marie Houkjær
 • Susanne Kramer

Det stående udvalg

Fører tilsyn med bygninger og kirkegård, og udarbejder forslag til budget. Udvalget samarbejder med kirkeværgen. Derudover fremlægger udvalget større opgaver og anskaffelser for rådet. Kirkeværgen kan ikke vælges som medlem. Kasserer og kirkeværge kan indkaldes til møder.

 • Rie Vestergård
 • Bjarne Haubo

Kommunikationsudvalget

Beslutter og udfører kirkens kommunikation digitalt (hjemmeside, nyhedsbrev), på tryk (kirkeblad), og fysisk (skilte m.m.).

 • Rie Vestergård
 • Hanne Marie Houkjær

Aktivitetsudvalget

Beslutter og arrangerer aktiviteter og arrangementer ved kirken (udover gudstjenester).

 • Ole Bjerre Horsholt
 • Anne-Grete Holm Jensen
 • Susanne Kramer
 • Hanne Marie Houkjær

Kunstudvalget

Udvælger og opsætter kunst i kirke og sognegård. Arrangerer også ferniseringer i forbindelse med bestemte udstillinger.

 • Bjarne Haubo Christensen (formand)
 • Bjørn Dinesen
 • Hanne Marie Houkjær

Sognegårdsudvalget

Udarbejder regelsæt for udlån af sognegård.

 • Anne-Grete Holm Jensen

Historisk udvalg

Udvalg nedsat til arbejdet med Risskov Kirkes historiske materiale og arkiv.

 • Henrik Falkenskov