Studiekredse

Kontaktperson:

Sognepræst

Susanne Kramer Madsen
Tlf: 60 45 96 08
Mail: skm@km.dk

 

 

Syv aftener og Syv fantastiske fortællinger

-Vi læser Karen Blixen hver anden tirsdag med start 10. okt. 


Hvad jeg er bange for, og hvad der virkelig for mig ville være en ulykke,
er ikke at få nogen kontinuitet i mit 
liv, skriver Karen Blixen i et brev fra Afrika.
Ligesom eksistensfilosofien mener Karen Blixen, at det er mennesket selv der skal skabe
kontinuiteten. Samtidig havde hun en tro på, at der står ”vældige magter” – en gud
bag mennesket, som har skabt det enkelte menneske med dets bestemte historie.   
Således hvilede hun i at være i en ”stor fortællers hånd”.
Det skal dog forstås på den måde, at denne metafysiske instans ikke udelukker
menneskets frihed og ansvar for selv at være med til at skabe sit liv og få skæbne.
Skæbnebegrebet er således et af de bærende elementer og bestemmende motiver
i Karen Blixens forfatterskab. Alt dette vil vi trænge meget dybere ind i, når vi
i efteråret læser Karen Blixens  Syv fantastiske fortællinger.
Temaerne, der behandles i de syv fortællinger, er netop mennesket og dets skæbne,
forholdet mellem mandligt og kvindeligt samt forholdet mellem liv og kunst.

 

Vi mødes kl. 19.00 til 20.30 tirsdagene
10. oktober, 24. oktober,
7. november, 14. november,
21. november, 28. november
og 5. december

Vi læser Vejene omkring Pisa til første gang.

Alle er velkomne

Hanne Marie Haukjær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere læsekredse:

 

Efteråret 2015: Brødrene Karamázov v. Hanne Marie Houkjær

Vinter 2014/15: Shakespear: Hamlet og kong Lear v. Susanne Kramer Madsen