Foredrag

Kontaktperson:

Sognepræst

Susanne Kramer Madsen

Tlf. 60 45 96 08

E-mail: skm@km.dk

Snup en Tænkepause eller to og bliv klogere 

På Aarhus Universitetsforlag udkommer hver måned en ny bog på kun 60 sider.
Forfattet af nogle af landets klogeste hoveder og formidlet, så de fleste kan
være med. I løbet af efteråret kan du i Risskov møde nogle af dem, hvor de ikke
alene fortæller om deres bog og deres tema, men der bliver også mulighed for
samtale med forfatterne.

Møderne varer et par timer og afholdes i Risskov Sognegård.


Onsdag 24. oktober 2018 kl. 19.00: Tænkepause - Ansvar
Ulrik Nissen Lektor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet. Han har i sin forskning inden for teologisk etik særligt været optaget af ansvar som et moralsk begreb i forhold til politik, sundhed, dyr og klima. I 2014 forsvarede han sin disputats om den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers politiske teologi.
”Ansvar fascinerer mig. Vores liv er fuld af sammenhænge, hvor vi har forskellige former for ansvar. Nogle af dem måske endda i konflikt med hinanden. Hvordan balancerer vi det?” ”Vi lever i relation til hinanden, naturen, kulturen, videnskaben og det politiske samfund. Men nogle gange mister vi blikket for, at det netop er relationerne, der giver ansvar. Spørgsmålet er, hvad det betyder for den enkelte.” ”Uden ansvar kan vi ikke tale om at være menneske. Vi er sat ind i sammenhænge, hvor vi stilles til ansvar. Tager vi ansvaret bort, reducerer vi mennesket til en ting.”

Læs mere

Onsdag 21. november 2018 kl. 19.00: Tænkepause - Karma
Karma – et østligt eller vestligt begreb? v/ Marianne Qvortrup Fibiger Lektor, Ph.d. Religionsvidenskab, Institut for Kultur og samfund, Aarhus Universitet.
Karma er almindeligvis et begreb, som vi forbinder med de østlige religioner, men det er i de senere år blevet en integreret del af det danske sprogbrug og dermed også begrebsverden, symbol- og billedsprog. Men i modsætning til Østen, hvor karma ofte har en negativ betoning, og som noget, der forklarer din position i livet i forhold til tidligere levet liv, så forstås det i Danmark ofte som en nu og her følelse - som en ”feel good” følelse. Det er en interessant rejse, som karmabegrebet har haft fra øst til vest og måske også tilbage igen. Foredraget vil tage jer med på denne rejse og også føre jer tilbage til begrebets religionshistoriske rødder.

Læs mere

Tidligere foredrag i Risskov kirke har spændt over en meget bred vifte af forskellige emner. Her et et uddrag over tidligere foredrag og de emner, der har været berørt.

Chr. Bjørnskov

 Tænkepause om "Lykke"

 Mar.2017
Dan Ringgard

 Tænkepause om "Litteratur"

Sept..2016
Dorthe Kirkegaard Thomsen

 Tænkepause om "Livshistorien"

Okt.2015
Mikkel Michelsen Kirkestafet: Da villaen blev til kirke. Billedforedrag og historisk rundvisning. Læs artikel her. Sep.2013
Esben Thusgård "Når blodet flyder" - foredrag om nadverens betydning Jan.2013
Søren Ulrik Thomsen Indvielse af sognegård, foredrag Nov.2012