Kalender

Alle gudstjenester og arrangementer i Risskov sogn findes i denne kalender.

Vis kalender kun for:

Gudstjenester
Gudstjenester
Gudstjenester Hospitalskirken
Gudstjenester Hørgården
Særlige gudstjenester
Forfatter- og musikgudstjenester

Arrangementer
Koncerter
Foredrag
Højskoleeftermiddage
Studiekredse
Udflugter
  
  
Kalender arkiv

Vil du modtage nyhedsbrev med nyheder om aktuelle arrangementer og gudstjenester. Så tilmeld dig her.

Tirsdag 26/9-2017 15.00
Gudstjeneste Hørgården v. Mogens Granlie
Onsdag 27/9-2017 19.00
Tænkepause Om Reformationen
v. Bo Kristian Holm, lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet og leder af det tværfaglige forskningscenter LUMEN, der beskæftiger sig med Luthers mentalitet, og samspillet mellem luthersk teologi og samfundsudvikling.
Torsdag 28/9-2017 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Carsten Clemmensen
Søndag 1/10-2017 10.00
Gudstjeneste v. Mogens Granlie
16.s.e. trin
Tirsdag 3/10-2017 14.30
Højskoleeftermiddag - Trinitetsmaskinen
Hein Heinsens bog trinitetsmaskinen (2010) er blevet kaldt en udogmatisk dogmatik, da den skaber nye ord og billeder om tre-enigheden, der både anerkender forestillingen om Gud som Far, Søn og Helligånd, men som også sprænger vores vante forestillinger. Hein Heinsen er billedhugger, professor på Kunstakademiet og teolog.
Tirsdag 3/10-2017 19.00
Sangaften: "Vi synger tekster af Grundtvig"
Kirkens egne musikere inviterer alle til en aften omkring vores store salmedigter. Her skal vi synge nogle af de mest centrale salmer fra vores salmebog, de fleste som vekselsang mellem menighed og kor. Også en enkelt "ny" melodi skal indsynges - ny i den forstand, at den ikke normalt anvendes ved vore gudstjenester, men den er komponeret af C.E.F. Weyse - Grundtvigs samtidige mester i frembringelse af folkelige og sangbare melodier. Aftenen sammenkædes af Peter Brøndum, mangeårig formand for Kirkeligt Samfund (Grundtvigsk Forum).
Onsdag 4/10-2017 17.00
Himmellyd og Ganefryd v. Susanne Kramer Madsen
Det handler om HØST og om at så noget godt hos hinanden. Efter gudstjenesten går vi over i sognegården og spiser sammen.
Søndag 8/10-2017 10.00
Gudstjeneste v. Karen Margrethe Trolle Viholm
17.s.e. trin
Tirsdag 10/10-2017 19.00
Læsekreds: 7 aftener og 7 fantastiske fortællinger
Dette efterår læser vi Karen Blixen. Til første gang læser vi "Vejene omkring Pisa"
Torsdag 12/10-2017 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Carsten Clemmensen
Søndag 15/10-2017 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
18.s.e. trin
Søndag 22/10-2017 10.00
Gudstjeneste v. Hanne Marie Houkjær
19.s.e. trin
Torsdag 26/10-2017 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Carsten Clemmensen
Lørdag 28/10-2017 11.00
BUSK - Dåbs- og familiegudstjeneste v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Børn, Unge, Sogn, Kirke. I anledning af BUSK deltager De Grønne Pigespejdere i Risskov.
Søndag 29/10-2017 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
20.s.e. trin
Søndag 29/10-2017 16.00
Musikgudstjeneste med “Et letsindigt ord”
Grundvilkår: Frygt Karoline Budtz, Jans Christian Kwella, Peter Friis og Finn Odderskov “Et letsindigt ord” er en musikgruppe, der i ord og toner fokuserer på musikken i Danmark under besættelsen. Gruppen spiller en koncert, der er suppleret med små fortællinger om de komponister, tekstforfattere og musikere, der skabte og fremførte musikken. Præst Hanne Marie Houkjær
Torsdag 2/11-2017 17.00
Allehelgens-koncert - musik til trøst
Risskov kirkes kor, Britt Trusbak og Erik Haumann synger og spiller musik til en stille fyraftensstund, der har Allehelgen som udgangspunkt. Koncerten varer ca. en halv time. Der kan bl.a. høres den gregorianske sang "Giv dem evig hvile" samt uddrag af franskmanden Maurice Duruflés "Requiem".
Søndag 5/11-2017 10.00
Gudstjeneste v. Hanne Marie Houkjær
Alle helgens dag
Søndag 5/11-2017 16.00
Allehelgengudstjeneste v. Karen T. Viholm, Susanne K. Madsen og Hanne M. Houkjær
Navnene på alle, som er døde i Risskov siden sidste års Alle Helgen, vil blive nævnt ved denne gudstjeneste.
Tirsdag 7/11-2017 14.30
Højskoleeftermiddag v. Bent Melchior
JØDE I DANMARK - Tidligere overrabbiner, Bent Melchior, fortæller om at være jøde i Danmark. Hvorledes et mindretal både kan bevare sig selv, være en del af fællesskabet og assimilere sig til samfundet. Foredraget vil også berøre de følger, som de seneste års alvorlige anslag mod jøderne i Danmark har fået for deres hverdagsliv og synet på fremtiden.
Søndag 12/11-2017 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
22.s.e. trin
Søndag 19/11-2017 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
23.s.e. trin
Søndag 26/11-2017 10.00
Gudstjeneste v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag 26/11-2017 16.00
Musikgudstjeneste med Mikkelborg/ Siegel & Chappe
Tema: Tro Muskgudstjeneste med Palle Mikkelborg, Wayne Siegel & Jens Christian "Chappe" Jensen Trioens lyd er en unik blanding af Mikkelborgs lyriske trompet, Siegels elektroniske klangflader og Chappes ekspressive saxofon.
Lørdag 2/12-2017 11.00
Dåbs- og familiegudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
Ved denne gudstjeneste deltager minikonfirmander fra Strandskolen.