Kalender

Alle gudstjenester og arrangementer i Risskov sogn findes i denne kalender.

Vis kalender kun for:

Gudstjenester
Gudstjenester
Gudstjenester Hospitalskirken
Gudstjenester Hørgården
Særlige gudstjenester
Forfatter- og musikgudstjenester

Arrangementer
Koncerter
Foredrag
Højskoleeftermiddage
Risskov Samtale Salon
Studiekredse
Udflugter
  
  
Kalender arkiv

Vil du modtage nyhedsbrev med nyheder om aktuelle arrangementer og gudstjenester. Så tilmeld dig her.

Søndag 26/8-2018 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
13.s.e.trinitatis
Tirsdag 28/8-2018 15.00
Gudstjeneste på Hørgården v. Hanne Marie Houkjær
Torsdag 30/8-2018 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Kirsten Stoklund Larsen
Søndag 2/9-2018 10.00
Gudstjeneste v. Hanne Marie Houkjær
14.s.e.trinitatis
Tirsdag 4/9-2018 14.30
Højskoleeftermiddag - om Sven Havsteen Mikkelsen
Ingen dansk maler har udført så omfattende et kirkekunstarbejde i form af altertavler, glasmosaikker og farvesætning af kirker som Sven Havsteen Mikkelsen, der boede på Tåsinge Ærø de sidste 50 år af sit liv Mere end 70 kirker i Danmark, Norge, på Færøerne og Grønland nåede han at udsmykke i en periode på mere end 40 år. v/ Carsten Winther, bibliotekschef for Hjørring Bibliotek 1985-2008
Fredag 7/9-2018 13.00
Weekendtur, Løgumkloster Refugium
Se program under udflugter
Søndag 9/9-2018 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
15.s.e.trinitatis
Søndag 9/9-2018 16.00
Musikgudstjeneste med Maria Malmø
Den århusianske sangerinde debuterede sidste år med albummet: ”We come from the stars”. Ved gudstjenesten deltager Maria Malmø med band, dansere og lyd- og lysinstallationer i kirkerummet. Maria Malmø skriver personlige og følsomme sange, og er blevet sammenlignet med bl.a. Björk, Eivor og Oh Land. Tema: Stjerner Præst: Susanne Kramer Madsen
Tirsdag 11/9-2018 19.30
Koncert: Musik for fløjte og cembalo
Solofløjtenist i Odense symfoniorkester Rune Most spiller sammen med cembalisten Mettea Engelund et program, der udelukkende består af barokmusik. I centrum står naturligt nok J.S. Bach og G.F. Händel, men også andre komponister fra tiden vil være repræsenteret. De to musikere spiller de fleste af værkerne sammen, men der vil også blive mulighed for at høre dem begge som solister.
Torsdag 13/9-2018 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Kirsten Stoklund
Lørdag 15/9-2018 14.00
Byvandring i det gamle Vejlby
”DEN FINE GAMLE FRUE OG HENDES TRE KØNNE DØTRE” Lokalhistorisk forening indbyder sammen med 4-sogns-samarbejdet mellem Vejlby, Risskov, Ellevang og Skelager sogne til en byvandring gennem det gamle Vejlby. Fhv. provst Jens Ole Henriksen vil under vandringen fortælle om, hvordan landsbyen omkring den gamle middelalderkirke i Vejlby (den fine gamle frue) i løbet af 1900-årene voksede og blev til en stor forstad med hele tre nye sogne og tilhørende kirker (de tre kønne døtre): Risskov kirke i 1934, Ellevang kirke i 1974 og Skelager kirke i 1990. Byvandringen slutter i Vejlby sognegård, hvor dagens tema illustreres via PowerPoint, og hvor menighedsrådene byder på en forfriskning. Mødested: Vejlby sognegård
Søndag 16/9-2018 10.00
Gudstjeneste v. Karen Margrethe Trolle Viholm
16.s.e.trinitatis
Onsdag 19/9-2018 19.00
Tænkepause - Sorg
Tiden læger alle sår, siger vi. Men sådan er det ikke med sorg. Sorg er et grundvilkår for os alle. Engang vil vi miste dem, vi elsker, og de skal miste os. Vores forskning viser, at sorg ikke går over, men det er nærmere noget vi skal lære at leve med sammen med minderne og smerten. Lykke er muligvis gavnligt for kroppen, men det er sorgen, der udvikler vores sind, skrev Proust, og ifølge Mai-Britt Guldin, psykolog og sorgforsker ved Aarhus Universitet, bør vi ikke kun fokusere på følelsen af fortvivlelse og fravær i sorgen. For hvis vi tør give sorgen plads, kan dens smerte ikke bare forvandle sig til et nærvær med erindringens glæde, den kan også lære os at leve.
Torsdag 20/9-2018 19.00
Risskov Samtale Salon - introduktionsmøde
Søndag 23/9-2018 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
17.s.e.trinitatis
Søndag 23/9-2018 13.00
Offentligt menighedsmøde
Menighedsrådet indbyder til offentligt menighedsmøde i Sognegården Efter dagens gudstjeneste serveres en let frokost i sognegården, fra 13.00-13.45 byder vi dagens foredragsholder velkommen, hvorefter regnskab 2017, budget 2018 samt det seneste års arbejde og det kommende års projekter præsenteres kort af menighedsrådet. Frokosten er gratis, men af hensyn til kokken vil vi gerne have tilmelding. Vel mødt. Menighedsrådet ved Risskov Kirke
Søndag 23/9-2018 16.00
Musikgudstjeneste med bl.a. Harpenist Robin Huw Bowen
Robin Huw Bowens harpespil repræsenterer mange århundreders walisisk musiktradition og giver samtidig den walisiske musik et nyt og vitalt udtryk. Denne søndag spiller han sammen guitaristen Frederik Munk Larsen som har opnået stor anerkendelse for sine inspirerede fortolkninger af musik fra renæssancen til vor tid. Desuden medvirker saxofonist Jens Chistian Chappe Jensen som vi kender fra tidligere koncerter i Risskov kirke, og som arrangerer fælles salmer og det musikalske forløb i gudstjenesten. Tema: Rødder Præst: Hanne Marie Houkjær
Tirsdag 25/9-2018 15.00
Gudstjeneste, Hørgården v. Karen Margrethe Trolle Vihom
Onsdag 26/9-2018 19.00
Åbent hus i Hospitalskirken
Hospitalspræsterne Kirsten Stoklund Larsen og Carsten Clemmensen vil fortælle om kirken, dens historie og om kirkens rolle på det Psykiatriske Hospital i Risskov.
Torsdag 27/9-2018 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Carsten Clemmensen
Søndag 30/9-2018 10.00
Gudstjeneste v. Hanne Marie Houkjær
18.s.e.trinitatis
Tirsdag 2/10-2018 14.30
Steen Busck om vækkelser i danmark
Vækkelser har haft stor betydning for samfundsudviklingen i Europa og Nordamerika, også for Danmarks udvikling gennem 1700- og 1800 årene. Religionen var ikke som i dag en privat sag. Den var ramme om hele den måde, folk opfattede verden og sig selv på, også i det daglige. Steen Busck, dr.phil,, har skrevet om de tidlige vækkelser i Nordvestjylland. Han har desuden beskæftiget sig med Vejlby-Risskovs historie.
Søndag 7/10-2018 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
19.s.e.trinitatis
Torsdag 11/10-2018 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Carsten Clemmensen
Søndag 14/10-2018 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
20.s.e.trinitatis
Søndag 21/10-2018 10.00
Gudstjeneste v. Hanne Marie Houkjær
21.s.e.trinitatis
Onsdag 24/10-2018 19.00
Tænkepause - Ansvar
Ulrik Nissen Lektor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet. Han har i sin forskning inden for teologisk etik særligt været optaget af ansvar som et moralsk begreb i forhold til politik, sundhed, dyr og klima. I 2014 forsvarede han sin disputats om den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers politiske teologi. ”Ansvar fascinerer mig. Vores liv er fuld af sammenhænge, hvor vi har forskellige former for ansvar. Nogle af dem måske endda i konflikt med hinanden. Hvordan balancerer vi det?” ”Vi lever i relation til hinanden, naturen, kulturen, videnskaben og det politiske samfund. Men nogle gange mister vi blikket for, at det netop er relationerne, der giver ansvar. Spørgsmålet er, hvad det betyder for den enkelte.” ”Uden ansvar kan vi ikke tale om at være menneske. Vi er sat ind i sammenhænge, hvor vi stilles til ansvar. Tager vi ansvaret bort, reducerer vi mennesket til en ting.”
Torsdag 25/10-2018 17.00
Himmellyd og Ganefryd v. Susanne Kramer Madsen
Torsdag 25/10-2018 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Kirsten Stoklund
Lørdag 27/10-2018 11.00
Dåbs- og familiegudstjeneste v. Karen Margrethe Trolle Viholm
I gudstjenesten deltager De Grønne Pigespejdere i Risskov .
Søndag 28/10-2018 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
22s.e.trinitatis
Tirsdag 6/11-2018 14.30
Fuldmagt til liv v/ Iben Krogsdal
Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk? Og hvad længes mennesker efter i dag – hvis de endnu længes efter noget? Iben Krogsdal, dansk forfatter og salmedigter, fortæller om det moderne menneskeliv ud fra en række af sine salmer.Hun vil tale om livets sorger og glæder, magt og afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan være en kilde til liv og forandring for mennesker i dag. Også selvom mange slet ikke længere opfatter sig selv som troende. Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.
Onsdag 21/11-2018 19.00
Tænkepause - Karma
Karma – et østligt eller vestligt begreb? v/ Marianne Qvortrup Fibiger Lektor, Ph.d. Religionsvidenskab, Institut for Kultur og samfund, Aarhus Universitet. Karma er almindeligvis et begreb, som vi forbinder med de østlige religioner, men det er i de senere år blevet en integreret del af det danske sprogbrug og dermed også begrebsverden, symbol- og billedsprog. Men i modsætning til Østen, hvor karma ofte har en negativ betoning, og som noget, der forklarer din position i livet i forhold til tidligere levet liv, så forstås det i Danmark ofte som en nu og her følelse - som en ”feel good” følelse. Det er en interessant rejse, som karmabegrebet har haft fra øst til vest og måske også tilbage igen. Foredraget vil tage jer med på denne rejse og også føre jer tilbage til begrebets religionshistoriske rødder.
Torsdag 22/11-2018 17.00
Himmellyd og Ganefryd v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Lørdag 1/12-2018 11.00
Dåbs- og familiegudstjeneste
Søndag 9/12-2018 16.00
Musikgudstjeneste -
Denne musikgudstjeneste vil give en oplevelse af hvordan man synger julen ind i katolske lande som Colombia, Chile, Argentina med flere. Julens budskab om barnet der blev født i en krybbe i en stald spiller en central rolle i disse lande. ”Jul i Latinamerika” præsenterer katolske julesange spillet på trommer, harmonika, bas, klaver, percussion og saxofon. ”Jul i Latinamerika” har rod i en musikalsk tradition, hvor det rytmiske er med til at bære budskabet frem. Man får lyst til at danse. Også det er juleglæde. Musikken leveres af: Claude Chichon sang, Tina lassen på kor og sang, Kristian Lassen på klaver, Peter Seebach percussion, Johs Jørgensen bass, Jens Christian Chappe Jensen spiller saxofon, og leder gudstjenestens musikalske forløb. Tema: Krybben Præst Hanne Marie Houkjær
Torsdag 13/12-2018 17.00
Himmellyd og Ganefryd v. Susanne Kramer Madsen