Kalender

Alle gudstjenester og arrangementer i Risskov sogn findes i denne kalender.

Vis kalender kun for:

Gudstjenester
Gudstjenester
Gudstjenester Hospitalskirken
Gudstjenester Hørgården
Særlige gudstjenester
Forfatter- og musikgudstjenester

Arrangementer
Koncerter
Foredrag
Højskoleeftermiddage
Risskov Samtale Salon
Studiekredse
Udflugter
  
  
Kalender arkiv

Vil du modtage nyhedsbrev med nyheder om aktuelle arrangementer og gudstjenester. Så tilmeld dig her.

Søndag 21/10-2018 10.00
Gudstjeneste v. Hanne Marie Houkjær
21.s.e.trinitatis
Onsdag 24/10-2018 19.00
Tænkepause - Ansvar
Ulrik Nissen Lektor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet. Han har i sin forskning inden for teologisk etik særligt været optaget af ansvar som et moralsk begreb i forhold til politik, sundhed, dyr og klima. I 2014 forsvarede han sin disputats om den tyske teolog Dietrich Bonhoeffers politiske teologi. ”Ansvar fascinerer mig. Vores liv er fuld af sammenhænge, hvor vi har forskellige former for ansvar. Nogle af dem måske endda i konflikt med hinanden. Hvordan balancerer vi det?” ”Vi lever i relation til hinanden, naturen, kulturen, videnskaben og det politiske samfund. Men nogle gange mister vi blikket for, at det netop er relationerne, der giver ansvar. Spørgsmålet er, hvad det betyder for den enkelte.” ”Uden ansvar kan vi ikke tale om at være menneske. Vi er sat ind i sammenhænge, hvor vi stilles til ansvar. Tager vi ansvaret bort, reducerer vi mennesket til en ting.”
Torsdag 25/10-2018 17.00
Himmellyd og Ganefryd v. Susanne Kramer Madsen
Himmellyd & Ganefryd handler denne gang om TRO - troen der kan hoppe rundt i os alle. Nogle dage kan troen føles kæmpe stor og andre dage være helt lille. Spm en klippe, som et støvfnug eller måske nærmest helt gennemsigtig.
Torsdag 25/10-2018 19.00
Gudstjeneste, Hospitalskirken v. Kirsten Stoklund
Lørdag 27/10-2018 11.00
Dåbs- og familiegudstjeneste v. Karen Margrethe Trolle Viholm
I gudstjenesten deltager De Grønne Pigespejdere i Risskov .
Søndag 28/10-2018 10.00
Gudstjeneste v. Susanne Kramer Madsen
22s.e.trinitatis
Tirsdag 30/10-2018 16.00
Skumringsstund
Der inviteres til en stemningsfuld eftermiddag i kirken, hvor der tændes levende lys. Vi lytter til orgelmusik, og synger kendte salmer. Bagefter spiser vi sammen i sognegården. En særlig invitation går til beboere og deres familie på Lokalcenter Hørgården og Plejeboligerne på Jasminvej.
Søndag 4/11-2018 10.00
Gudstjeneste v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Alle helgens dag
Søndag 4/11-2018 16.00
Allehelgengudstjeneste v. Karen T. Viholm, Susanne K. Madsen og Hanne M. Houkjær
Navnene på alle, som er døde i Risskov siden sidste års Alle Helgen, vil blive nævnt ved denne gudstjeneste.
Tirsdag 6/11-2018 14.30
Fuldmagt til liv v/ Iben Krogsdal
Hvad vil det sige at være kristen i en moderne virkelighed? Kan kristendommen overhovedet formuleres på nudansk? Og hvad længes mennesker efter i dag – hvis de endnu længes efter noget? Iben Krogsdal, dansk forfatter og salmedigter, fortæller om det moderne menneskeliv ud fra en række af sine salmer.Hun vil tale om livets sorger og glæder, magt og afmagt - og om, hvordan kristendommen stadig kan være en kilde til liv og forandring for mennesker i dag. Også selvom mange slet ikke længere opfatter sig selv som troende. Undervejs i foredraget synges en række nye salmer, og der vil blive tid til diskussion.
Torsdag 8/11-2018 19.00
Afslutningsgudstjeneste i Hospitalskirken
Biskop Henrik Wigh-Poulsen medvirker
Søndag 11/11-2018 10.00
Gudstjeneste v. Hanne Marie Houkjær
Onsdag 21/11-2018 19.00
Tænkepause - Karma
Karma – et østligt eller vestligt begreb? v/ Marianne Qvortrup Fibiger Lektor, Ph.d. Religionsvidenskab, Institut for Kultur og samfund, Aarhus Universitet. Karma er almindeligvis et begreb, som vi forbinder med de østlige religioner, men det er i de senere år blevet en integreret del af det danske sprogbrug og dermed også begrebsverden, symbol- og billedsprog. Men i modsætning til Østen, hvor karma ofte har en negativ betoning, og som noget, der forklarer din position i livet i forhold til tidligere levet liv, så forstås det i Danmark ofte som en nu og her følelse - som en ”feel good” følelse. Det er en interessant rejse, som karmabegrebet har haft fra øst til vest og måske også tilbage igen. Foredraget vil tage jer med på denne rejse og også føre jer tilbage til begrebets religionshistoriske rødder.
Torsdag 22/11-2018 17.00
Himmellyd og Ganefryd v. Karen Margrethe Trolle Viholm
Lørdag 24/11-2018 10.00
Basar
Den traditionelle Basar i Risskov kirke. Som altid har de mange flittige frivillige strikket, hæklet, syltet, bagt, lavet dekorationer og julepynt i lange baner, og alt er til salg for absolut rimelige penge.
Tirsdag 27/11-2018 15.00
Gudstjeneste på Hørgården v. Susanne Kramer Madsen
Lørdag 1/12-2018 11.00
Dåbs- og familiegudstjeneste
Søndag 9/12-2018 16.00
Musikgudstjeneste -
Denne musikgudstjeneste vil give en oplevelse af hvordan man synger julen ind i katolske lande som Colombia, Chile, Argentina med flere. Julens budskab om barnet der blev født i en krybbe i en stald spiller en central rolle i disse lande. ”Jul i Latinamerika” præsenterer katolske julesange spillet på trommer, harmonika, bas, klaver, percussion og saxofon. ”Jul i Latinamerika” har rod i en musikalsk tradition, hvor det rytmiske er med til at bære budskabet frem. Man får lyst til at danse. Også det er juleglæde. Musikken leveres af: Claude Chichon sang, Tina lassen på kor og sang, Kristian Lassen på klaver, Peter Seebach percussion, Johs Jørgensen bass, Jens Christian Chappe Jensen spiller saxofon, og leder gudstjenestens musikalske forløb. Tema: Krybben Præst Hanne Marie Houkjær
Torsdag 13/12-2018 17.00
Himmellyd og Ganefryd v. Susanne Kramer Madsen