Offentlige menighedsmøder iht. § 41 stk. 2 i Lov om menighedsråd.

Menighedsrådet indbyder mindst en gang årligt sognets menighed til menighedsmøde.

Her fremlægges årets regnskab og der fortælles om menighedsrådets arbejde det forgangne år,
samt om planlagte projekter for det nye år.