Menighedsrådet

 

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet.

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Rie Bangsgaard Vestergaard

Kontaktperson for kirkens medarbejdere:
Knud Moos

Menighedsrådets møder
Rådets møder er offentlige og foregår normalt den 2. onsdag i hver måned kl. 18:45.

 Læs seneste referat.

Dagsorden findes på kirkekontoret mandagen inden næste møde. 

Datoer for møder i 2019:

9. januar,  møde 23
6. februar, 
20. februar møde 24
13. marts, møde25   
10. april, Aflyst    
  8. maj,
12. juni,                 
14. august,
11. september,      
 9. oktober,            
13. november,     
11. december,   

(Varighed: Kl. 18.45-22.00)

Referater 2017 og 2018

 

              
   

 


      

          

       

         

 

  

 

Anne-Grete Holm Jensen

Ryvangs Allé 14
Tlf. 61 60 07 74
ag.holm@yahoo.dk

 

 

Anni Severinsen

Violvej 28
Tlf. 40 89 30 58
anni.severinsen@skolekom.dk 


 

 

 

 
 

 

Bjarne Haubo Christensen

Vestre Strandallé 102
Tlf. 40 44 86 20
bjarne@haubo.dk

 
 

Henrik Falkenskov

Solbakken 1B
Tlf. 86 22 84 42

Næstformand og kontaktperson

Knud Moos

Skovparken 68
Tlf. 30 27 30 02
knudmoos@gmail.com

        Luis F. Rodrigues Perillo  

Åskrænten 10, 8250 Egå
Tlf. 27 62 83 77
luisperillo@hotmail.com 

Kirkeværge

Ole Bjerre Horsholt

Ndr. Strandvej 21 B
Tlf. 20 94 64 15
olebjerreh@gmail.com

Formand 

Rie Bangsgaard Vestergaard

Casper Møllers Vej 21
Tlf. 21 63 53 83

  risskovmr@gmail.com 


Susanne Rysgaard

Vestervang 39,2.-3923, 8000 Aarhus C
Tlf. 30 34 41 60
 rysgaardsusanne@gmail.com