Menighedsrådet

 

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet.

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Rie Bangsgaard Vestergaard

Kontaktperson for kirkens medarbejdere:
Knud Moos

Menighedsrådets møder
Rådets møder er offentlige og foregår normalt den 2. onsdag i hver måned kl. 18:45.

 Læs seneste referat.

Dagsorden findes på kirkekontoret mandagen inden næste møde. 

Datoer for møder i 2018:

10. januar, møde 12  
 7. februar, møde 13     
 14. marts, møde 14    
11. april, møde 15     
9. maj, møde 16 
20. juni, møde 17                 
15. august, møde 18  
12. september, møde 19     
10. oktober, møde 20            
14. november, møde 21    
12. december, møde 22       

(Varighed: Kl. 18.45-22.00)

Referater 2016 og 2017

 

              
   

 


      

          

       

         

 

  

 

Anne-Grete Holm Jensen

Ryvangs Allé 14
Tlf. 61 60 07 74
ag.holm@yahoo.dk

 

 

Anni Severinsen

Violvej 28
Tlf. 40 49 30 58
anni.severinsen@skolekom.dk 


 

 

 

 
 

 

Bjarne Haubo Christensen

Vestre Strandallé 102
Tlf. 40 44 86 20
bjarne@haubo.dk

 
 

Henrik Falkenskov

Solbakken 1B
Tlf. 86 22 84 42

Næstformand og kontaktperson

Knud Moos

Skovparken 68
Tlf. 30 27 30 02
knudmoos@gmail.com

        Luis F. Rodrigues Perillo  

Åskrænten 10, 8250 Egå
Tlf. 27 62 83 77
luisperillo@hotmail.com 

Kirkeværge

Ole Bjerre Horsholt

Ndr. Strandvej 21 B
Tlf. 20 94 64 15
olebjerreh@gmail.com

Formand 

Rie Bangsgaard Vestergaard

Casper Møllers Vej 21
Tlf. 21 63 53 83

  risskovmr@gmail.com 


Susanne Rysgaard

Vestervang 39,2.-3929
Tlf. 30 34 41 60
 rysgaardsusanne@gmail.com