Menighedsrådet

 

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet.

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Rie Bangsgaard Vestergaard

Kontaktperson for kirkens medarbejdere:
Knud Moos

Menighedsrådets møder
Rådets møder er offentlige og foregår normalt den 2. onsdag i hver måned kl. 18:45.

 Læs seneste referat.

Dagsorden findes på kirkekontoret mandagen inden næste møde. 

Datoer for møder i 2017:

11. januar  kl. 17.00  Referat
 8. februar              Referat    
 8. marts                Referat
19. april                 Referat
10. maj                  Referat
14. juni                  Aflyst møde
16. august
13. september
11. oktober
 8. november  
13. december    

(Varighed: Kl. 18.45-22.00)

Referater 2016

 

              
   

 


      

          

       

         

 

  

 

Anne-Grete Holm Jensen

Ryvangs Allé 14
Tlf. 61 60 07 74
ag.holm@yahoo.dk

 

 

Anni Severinsen

Violvej 28
Tlf. 40 49 30 58
anni.severinsen@skolekom.dk 


 

 

 

 
 

 

Bjarne Haubo Christensen

Vestre Strandallé 102
Tlf. 40 44 86 20
bjarne@haubo.dk

 
 

Henrik Falkenskov

Solbakken 1B
Tlf. 86 22 84 42

Kasserer

Knud Høgsberg

Permelillevej 16
Tlf. 29 68 25 42
knud@khogsberg.dk 

Næstformand og kontaktperson

Knud Moos

Skovparken 68
Tlf. 30 27 30 02
knudmoos@gmail.com

        Luis F. Rodrigues Perillo  

Åskrænten 10, 8250 Egå
Tlf. 27 62 83 77
luisperillo@hotmail.com 

Kirkeværge

Ole Bjerre Horsholt

Ndr. Strandvej 21 B
Tlf. 20 94 64 15
olebjerreh@gmail.com

Poul Wandahl

Højrisvej 10 A
Tlf. 20 41 47 87
pwandahl@gmail.com

Formand 

Rie Bangsgaard Vestergaard

Casper Møllers Vej 21
Tlf. 21 63 53 83
vestergaard@events.dk