Menighedsrådet

 

Menighedsrådet udgør den lokale forvaltning af folkekirken inden for sognet.

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Rie Bangsgaard Vestergaard

Kontaktperson for kirkens medarbejdere:
Knud Moos

Menighedsrådets møder
Rådets møder er offentlige og foregår normalt den 2. onsdag i hver måned kl. 18:45.

 Læs seneste referat.

Dagsorden findes på kirkekontoret mandagen inden næste møde. 

Datoer for møder i 2017:

11. januar, møde 2  Referat
 8. februar, møde 3  Referat    
 8. marts, møde 4    Referat
19. april, møde 5     Referat
10. maj, møde 6      Referat
14. juni                  Aflyst møde
16. august, møde 7  Referat
13. september         Referat
11. oktober             Referat
 8. november          Referat


13. december    

(Varighed: Kl. 18.45-22.00)

Referater 2016

 

              
   

 


      

          

       

         

 

  

 

Anne-Grete Holm Jensen

Ryvangs Allé 14
Tlf. 61 60 07 74
ag.holm@yahoo.dk

 

 

Anni Severinsen

Violvej 28
Tlf. 40 49 30 58
anni.severinsen@skolekom.dk 


 

 

 

 
 

 

Bjarne Haubo Christensen

Vestre Strandallé 102
Tlf. 40 44 86 20
bjarne@haubo.dk

 
 

Henrik Falkenskov

Solbakken 1B
Tlf. 86 22 84 42

Kasserer

Knud Høgsberg

Permelillevej 16
Tlf. 29 68 25 42
knud@khogsberg.dk 

Næstformand og kontaktperson

Knud Moos

Skovparken 68
Tlf. 30 27 30 02
knudmoos@gmail.com

        Luis F. Rodrigues Perillo  

Åskrænten 10, 8250 Egå
Tlf. 27 62 83 77
luisperillo@hotmail.com 

Kirkeværge

Ole Bjerre Horsholt

Ndr. Strandvej 21 B
Tlf. 20 94 64 15
olebjerreh@gmail.com

Poul Wandahl

Højrisvej 10 A
Tlf. 20 41 47 87
pwandahl@gmail.com

Formand 

Rie Bangsgaard Vestergaard

Casper Møllers Vej 21
Tlf. 21 63 53 83
vestergaard@events.dk

Susanne Rysgaard

Vestervang 39,2.-3929
Tlf. 30 44 41 60
 rysgaardsusanne@gmail.com