Lokalcenter Hørgården

Lokalcenter Hørgården
Hørgårdsvej 17
8240 Risskov

Over 80 af Risskov sogns indbyggere bor i en af Lokalcenter Hørgårdens afdelinger på Hørgårdsvej 15, 17 og 19 eller i det senest tilbyggede afsnit på Jasminvej 27. På Hørgården foregår der en lang række aktiviteter, som ikke blot de som bor i Hørgårdens lejligheder, men som alle der hører til Lokalcentrets område kan deltage i. Fra Lokalcentret udgives en gang om måneden bladet Hørnyt som fortæller om, hvad der foregår.

Også fra Risskov Kirke er der gode tilbud til beboerne i Lokalcentret. Det sker dels i form af faste gudstjenester, som finder sted i caféen hver sidste tirsdag i måneden kl. 14.30. Ved disse gudstjenester er der altergang, og efter gudstjenesten er der kaffebord, som regel med en eller anden form for underholdning, sang, oplæsning og lignende. Disse eftermiddage slutter kl. 16.00. Der kan bestilles kirkebil ved henvendelse til kirkekontoret.

I den nye afdeling på Jasminvej er derudover gudstjenester 4 gange om året. Ved disse gudstjenester er der ligeledes altergang.

Ved alle gudstjenester er der en række frivillige medarbejdere, som er behjælpelige med at ledsage dem, der har brug for det, til gudstjeneste. De hjælper også til under gudstjenesten og under den efterfølgende kaffe. Vi er meget taknemmelige for deres hjælp. Også beboerne på Jasminvej kan naturligvis få hjælp til at blive ledsaget til gudstjenesterne i caféen.

Desuden har præsterne to faste besøgseftermiddage om måneden. Præsterne skiftes til disse besøg. Vi kan naturligvis ikke nå at besøge alle hver gang, der er besøgseftermiddag, men hvis nogen har et særligt ønske om at få besøg, er man velkommen til at henvende sig til præsterne eller til den afdeling, hvor man bor.

Plejehjemmet Fortegården ligger i Ellevang sogn og betjenes af præsterne ved Ellevang Kirke.

Lokalcenter Hørgården