Sommer, sol og sang

- Ved Britt Trusbak

 

Fredag d. 7. juni 2013 dannede Risskov kirke rammen om en syng-sammen-formiddag med hen ved 250 børn fra daginstitutioner i sognet og deres pædagoger.

Formiddagen var kulminationen på et projekt, der har fundet sted hen over foråret, og som har båret titlen “Sommer, sol og sang”.

 

Idéen til dette tiltag udspringer af  bl.a. vore “Koncerter for de allermindste” samt det tætte samarbejde med forældrene til børnene i kirkens børnekor. Der har vist sig et stort behov for en opsøgende sangaktivitet for børn i førskolealderen, for det er et faktum, at der ikke bliver sunget så meget som tidligere med børn, og det er synd for de kommende generationer, at man bare lytter til musik og ikke oplever glæden ved at synge sammen.

 

Jeg har været på “husbesøg” i fem daginstitutioner en række gange hen over foråret, hvor jeg har medbragt et udvalg af børnesange og sommersalmer. Vi har  råbt, hvisket, rappet, kroppen er blevet brugt, der er lavet fagter, leget med vejrtrækning, og børnene er blevet opmuntret til at bruge deres fantasi og indleve sig i de historier og billeder, der findes i sangene! Og vi har - ikke mindst - sunget af vore lungers fulde kraft !

20 vidt forskellige sange var blevet indøvet, og 7. juni var så dagen, hvor alle mødtes i vores kirke og sang alle sangene med orgelakkompagnement. Bagefter var der i det smukke sommervejr sæbebobler og saftevand uden for kirken, hvorefter alle vendte glade hjem til hver sin institution.

 

Det ligger mig meget på sinde at videregive den glæde, som sangen har givet mig fra barnsben, at lade børnene opleve det helt specielle fællesskab, der opstår, når vi synger sammen. Selv synger jeg i kirkens kor og er leder af børne- og ungdomskoret. Jeg er uddannet pædagog og sanger, og har arbejdet i vuggestuer og børnehaver, hvor mit speciale har været børn og deres stemmer på forskellige alderstrin. Fra 1986 til 2006 var jeg ansat som sanger i Den jyske Opera og med i utallige forestillinger og har derfra mange erfaringer bl.a. i stemmens forskellige udtryk af følelser.

 

Der har i den senere tid vist sig en voksende opmærksomhed på området, og få dage efter at jeg havde afsluttet “Sommer, sol og sang” kom en beskrivelse af et tiltag, som skal forsøge at gøre en landsdækkende indsats på området. Idéen går ud på, at professionelle sangere - “Mestersangere” - skal besøge institutionerne og inspirere børnene og deres pædagoger til at synge mere og give de kommende generationer del i den danske sangskat. Og det har vi nu søsat i Risskov sogn !



Koncert:

Kirken var pyntet med masser af sole, som børnene selv havde lavet !

( Foto : Britt Trusbak )

Sommer, sol og sang