Fødsel

Registrering af nyfødt anmeldes af jordemoderen. 

Er I ugifte, og ønsker I fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage aflevere en "Omsorgs- og ansvarserklæring" til kirkekontoret. Erklæringen indsendes med digital signatur via www.borger.dk

I kan læse nærmere på www.personregistrering.dk

 

Klik her for information om dåb og navngivning.

 

Aftale om kirkelige handlinger træffes normalt med kirkekontoret:

Tlf: 86 17 99 33

E-mail: risskov.sogn@km.dk

De omtalte blanketter til anmeldelser findes også på www.personregistrering.dk