Begravelse/bisættelse

Kirkekontoret
Tlf: 86 17 99 33
E-mail: risskov.sogn@km.dk

Anmeldelse af dødsfald foretages på www.borger.dk

Læs nærmere på www.personregistrering.dk

 

Information om Risskov kirkegård og gravsteder.

Dødsfald anmeldes snarest muligt og senest efter to dage til kirkekontoret eller den kirkebogførende sognepræst i Risskov kirke. Ofte vil bedemanden være behjælpelig hermed.

Mange pårørende foretrækker at lade en bedemand ordne papirerne i forbindelse med dødsfald, men sognepræst og kirkekontor hjælper gerne i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales gennem bedemanden. Det kan også aftales direkte med kirkekontoret eller præsten.

Alt, som vedrører den kirkelige handling i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, aftales med præsten.

Du kan læse mere om begravelser og bisættelser på www.folkekirken.dk.